Εργασία

Ακόμη και αν δεν υπάρχει προσφορά θέσεως εργασίας τη στιγμή της αποστολής σας, η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ κρατάει με απόλυτη εχεμύθεια τα βιογραφικά σημειώματα στη βάση δεδομένων της. Μόλις προκύψει ανάγκη για συγκεκριμένη θέση εργασίας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Σημείωση: Κριτήρια πρόσληψης φιλολόγων
1) Προτεραιότητα στα πτυχία κλασικής φιλολογίας.
2) Πρόσληψη λοιπών φιλολογικών ειδικοτήτων και ανάθεση μαθήματος ανάλογα με την ειδικότητα. (π.χ. επιλογή και πρόσληψη πτυχιούχου Ιστορικού για το μάθημα της Ιστορίας, Νεοελληνιστή φιλολόγου για το μάθημα της Ν. Γλώσσας)
3) Διδακτική εμπειρία
4) Βιογραφικό σημείωμα
5) Ευχάριστη προσωπικότητα – επικοινωνία με τους μαθητές.
Η συνεργασία ανανεώνεται κάθε χρόνο, εφόσον οι καθηγητές περάσουν με επιτυχία το τεστ αξιολόγησης (βλ. Αξιολόγηση)